Кніжная паліца

У адрозненне ад бібліяграфічных спісаў, размешчаных у раздзеле Літаратура гэтага сайта, мы прапануем паспалітай грамадзе некаторыя матэрыялы, што датычаць вывучэння шляхецкай тэмы нашымі сучаснікамі, якія можна пачытаць, не пакідаючы праекта.

Георгий Галенченко. «Шляхетская демократия» в Великом княжестве Литовском XVI-XVIII вв.

И. Г. Углик. Игровой компонент в культуре шляхты белорусских земель XVII-XVIII в.

Ю. Л. Казаков. Самоидентификация шляхетского сословияв в ВКЛ в конце ХV – начале ХVII в.

Б.А. Лазуко. «Слуцкие пояса: возрождение традиций»

Хадыка А. Старабеларуская шляхецкая мода

Уладзімір Падалінскі. Палітычная эліта Лідскага павета ў апошняй трэці XVI ст.

Усе матэрыялы ўзяты са свободнага доступа ў Сусветнай сетцы і размешчаны для азнаямлення. Калі хтосьці з аўтараў пісьмова заявіць сваю нязгоду з размяшчэннем яго твора/аў на гэтым сайце, мы адразу ж прыбяром іх з публікацыі.